SPOTKANIE ADWENTOWO – OPŁATKOWE

Wieczorem, dnia 15.12.br w naszej Rodzinie Kolpinga odbyło się spotkanie adwentowo – opłatkowe. Rozpoczęło się udziałem członków we mszy św. Po niej wszyscy spotkali się salce konferencyjnej na wikarówce. Tu, w nastrojowych warunkach przygotowanych przez Zarząd Rodziny, był czas na modlitwę, kolędy, podsumowanie roku, wymianę uwag i spostrzeżeń oraz na symboliczne upominki . Nie zabrakło oczywiście dzielenia się opłatkiem i tradycyjnych życzeń.

Paląca się świeca otrzymana od KF Bootrop Eigen, była mostem łączącym Nas z Partnerską Rodziną Kolpinga w Niemczech.