AKTUALNOŚCI

Odpust parafialny.


 

Koncert na rzecz zbierania funduszy na remont organów.

 

Walne Zebranie członków

24 czerwca br. Stowarzyszenie „Rodzina Kolpinga”  w Sycowie przeprowadziło doroczne Walne Zebranie członków.
Zwyczajowo zebranie poprzedziła Msza św. odprawiona w kościele parafialnym pw. Św. Ap. Piotra i Pawła. Po mszy św. członkowie udali się do ośrodka agroturystycznego, gdzie przeprowadzono zebranie. Przewodniczący Zarządu dokonał przedstawienia sprawozdania merytorycznego ,  a księgowa – skarbnik przedstawiła wykonanie zadań finansowych za okres sprawozdawczy. Po analizie sprawozdań członkowie wysłuchali opinii Komisji Rewizyjnej rekomendującej przyjęcie i zatwierdzenie  obu sprawozdań.
Następnie uchwalono i przyjęto do realizacji plan finansowy na rok 2010.
Po wysłuchaniu i przyjęciu wniosków wynikających  z dyskusji , obrady zamknięto.  Rozpoczęto Rodzinne biesiadowanie przy grillu.
Dziękujemy członkom Rodziny Kolpinga za udział w Zebraniu i zaangażowanie w organizację.

 

Spotkanie Rodziny Kolpinga

 

Członkowie Klubu Seniora z Doruchowa w Sycowie

 


Uroczystości DNIA 3- MAJA na sycowskim rynku.

 
Strona 15 z 17