Pielgrzymka na Jasną Górę Drukuj


W noc z 15 na 16 września br. „Rodzina Kolpinga” odbyła pielgrzymkę na Jasną Górę. Było to już 11 takie spotkanie u Tronu Jasnogórskiej Pani. Myślą przewodnią tegorocznego spotkania były rozważania wg. Św. Jana Pawła II.

„Uczynić swoje cierpienie Krzyżem na wzór Krzyża Pana Jezusa,  jest kluczem do zrozumienia sensu cierpienia i do zwycięstwa – do Zmartwychwstania.

Razem z Maryją kierowaliśmy nasze myśli ku Chrystusowi, łącząc nasze radości i nasze cierpienia z Nim, bo tylko On ratuje nas od unicestwienia.

Dziś przychodzimy do Maryi aby za Jej pośrednictwem prosić, byśmy nie ulegali słabościom, byśmy nie dali się zwyciężyć złu, byśmy zło dobrem zwyciężali.” (z wstępu Przewodniczącego RK Syców)

Tradycyjnie w spotkaniu uczestniczył  kolpingowski Chór FAMILIA z Krakowa Nowego Bieżanowa z Przewodniczącym  RK i ks. Proboszczem   Mirosławem oraz przedstawiciele RK Chełmek z Przewodniczącą Dorotą.

Ubogaceni wspaniałymi przeżyciami duchowymi, dziękujemy wszystkim pielgrzymom z Nowego Bieżanowa i Chełmka, a przede wszystkim z Sycowa i okolic którzy w tak licznej grupie przybyli na wspólną modlitwę.