W pierwszych dniach czerwca, odbyło się Walne Zebranie naszej Rodziny Kolpinga podsumowujące działania za rok 2012 oraz zatwierdzające sprawozdanie finansowe za ten sam okres. Tym razem połączone ono zostało z Jubileuszem 25-lat kapłaństwa Naszego Prezesa ks. Kanonika Sławomira Borowczyka. Była więc to okazja do złożenia Jubilatowi prawdziwie serdecznych życzeń wszelkiej pomyślności  w służeniu Bogu i ludziom oraz  podziękowań  za czas poświęcony na  duchowe przewodnictwo naszej Rodzinie Kolpinga.