Dnia 04.12.2011 roku odbył się kolejny Koncert, na rzecz zebrania funduszów na remont
zabytkowych organów w naszym kościele. Tym razem, w trakcie Mszy św. o godz. 18.00 zamiast
tradycyjnego mówionego Słowa Bożego, zostało ono wyśpiewane w tekstach pieśni maryjnych, przez
zespół obrzędowy „Zawadiacy” z Drołtowic. Zespół występuje pod kierownictwem Romana Ćwiękały.

Zespołowi dziękujemy za uświetnienie swoim występem Mszy św. ; Ks. Pawłowi który ją odprawił
dziękujemy za ciepłe słowo i zachętę do włączenia się w dzieło pomocy remontu organów.
Parafianom i gościom dziękujemy za udział w mszy św. i koncercie, a także za złożoną na ten cel
ofiarę.

J Promny - Przewodniczący Zarządu.