ZARZĄD

ZARZĄD STOWARZYSZENIA "RODZINA KOLPINGA" W SYCOWIE  Prezes Rodziny Kolpinga - Ks. Rafał Kopis

   


Przewodniczący Zarządu - Józef Promny


  


Wice Przewodnicząca Zarządu - Edyta Ptak


  


Skarbnik Zarządu - Ewelina Promna

   Sekretarz Zarządu - Halina Cieluch

   członek zarządu - Michał Curyło


KOMISJA REWIZYJNA STOWARZYSZENIA "RODZINA KOLPINGA" W SYCOWIE

- Jerzy Piecuch – przewodniczący
- Renata Jokiel – członek
- Bożena Sonnek – członek