PDF Print E-mail

DEUTSCH IST MEIN PLUS - "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" z zakresu "Małe projekty"


Z początkiem października br. Nasze Stowarzyszenie, rozpoczęło realizację projektu w ramach działania 4.1/413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" z zakresu "Małe projekty". Projekt jest refinansowany przez Urząd Marszałkowski we Wrocławiu za pośrednictwem "LGD Dobra Widawa"
Celem działania jest bezpłatna nauka języka niemieckiego dzieci 5 i 6 letnich w czterech Przedszkolach Gminy Syców. Panie Patrycja i Magdalena - germanistki sycowskiego gimnazjum doskonale nawiązują kontakt z dziećmi wieku wczesnoszkolnego.