POPŻ - BANK ŻYWNOŚCI PDF Drucken E-Mail

POPŻ 2014-2020 Podprogram 2016

INFORMACJE OGÓLNE

Stowarzyszenie ,,Rodzina Kolpinga” w Sycowie we współpracy z Bankiem Żywności we Wrocławiu rozpoczął realizację Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014-2020 (PO PŻ) – Podprogram 2016, który jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.Celem tego Funduszu jest ograniczanie ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego. Realizowany jest on we wszystkich krajach Unii Europejskiej i współfinansowany w 85% ze środków UE.

Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do osób i rodzin o niskich dochodach i udzielana jest w formie paczek żywnościowych lub posiłków.

Jak skorzystać ze wsparcia Programu?

Osoby, których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.  1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł dla osoby w rodzinie mogą uzyskać skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej w ośrodku pomocy społecznej właściwym dla ich miejsca zamieszkania.

Osoby, które nie mogą udać się do ośrodka pomocy społecznej mogą złożyć stosowne oświadczenia w Stowarzyszeniu ,,Rodzina Kolpinga” w Sycowie, która w ich imieniu przekaże je do właściwego OPS i uzyska potwierdzenie zakwalifikowania do przyznania pomocy.

Stowarzyszenie ,,Rodzina Kolpinga” w Sycowie może samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne.

Czas trwania: sierpień 2016 – czerwiec 2017

Dostawy  z Banku Żywności we Wrocławiu rozpoczęły się 17 listopada 2016 i potrwają do końca kwietnia 2017 (maja 2017 – w przypadku sera). Dystrybucja z magazynu Stowarzyszenia ,,Rodzina Kolpinga” w Sycowie przy ul. Kościelna 8 odbywa się  we wtorki i czwartki, w godzinach od 10:00 do 13:00.

PACZKI I POSIŁKI

Stowarzyszenie ,,Rodzina Kolpinga” w Sycowie nie pobiera od odbiorców końcowych jakichkolwiek opłat za wydaną żywność ani nie uzależnia wydania żywności od jakichkolwiek świadczeń na rzecz Stowarzyszenia ,,Rodzina Kolpinga”.


ZESTAW ŻYWNOŚCI NA OSOBĘ NA CAŁY PODPROGRAM 2016

 • makaron jajeczny – 5 kg,
 • ryż biały – 5 kg,
 • herbatniki – 2 kg,
 • mleko UHT – 9 l,
 • groszek z marchewką – 3,20 kg,
 • fasola biała – 3,20 kg,
 • koncentrat pomidorowy – 1,28 kg,
 • powidła śliwkowe – 1,20 kg,
 • gulasz wieprzowy z warzywami – 4,25 kg,
 • filet z makreli w oleju – 1,36 kg
 • szynka drobiowa – 2,70 kg,
 • cukier biały – 4 kg,
 • olej rzepakowy – 4 l,
 • ser podpuszczkowy dojrzewający – 2,40 kg,
 • szynka wieprzowa – 0,3 kg
 • pasztet wieprzowy – 0,16 kg


DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE

Stowarzyszenie ,,Rodzina Kolpinga” w Sycowie będzie realizowało działania towarzyszące takie jak:

 • włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, m.in. zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa,
 • pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej)
 • porady prawne dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • wsparcie psychologiczne/terapeutyczne,
 • pomoc w poszukiwaniu pracy oraz w przygotowywaniu i kompletowaniu dokumentów aplikacyjnych

Stowarzyszenie ,,Rodzina Kolpinga” w Sycowie przy współpracy z Bankiem Żywności we Wrocławiu będzie realizowało na rzecz podopiecznych działania, takie jak:

 • warsztaty kulinarne (wspólne przygotowywanie posiłków prostych, pożywnych i zdrowych, z wykorzystaniem żywności z POPŻ oraz produktów sezonowych i lokalnych)
 • warsztaty edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych)
 • warsztaty żywieniowe (zasady zdrowego odżywiania, potrzeby żywieniowe, żywienie w różnych chorobach).

Podsumowanie Podprogramu 2015

Stowarzyszenie ,,Rodzina Kolpinga” w Sycowie w porozumieniu z Bankiem Żywności we Wrocławiu w okresie V 2015 – VI 2016  realizowało Podprogram 2015 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.


W ramach Podprogramu 2015 łącznie do 588 osób potrzebujących na terenie gmin: Syców, Międzybórz, Dziadowa Kłoda trafiło 58 296 kg żywności (2835 paczek).


Artykuły spożywcze dostępne w ramach Podprogramu 2015 to: makaron świderki, ryż biały, kasza jęczmienna, płatki kukurydziane, mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający, groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, dżem truskawkowy, mielonka wieprzowa, klopsiki w sosie własnym, cukier biały, olej rzepakowy, kawa zbożowa, ser topiony, sok jabłkowy.


W ramach PO PŻ 2014-2020 Podprogram 2015, po raz pierwszy Stowarzyszenie ,,Rodzina Kolpinga” w Sycowie realizowało działania towarzyszące, które miały na celu włączenie społeczne odbiorców końcowych pomocy żywnościowej, czyli:


 • włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych,
 • pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych osób korzystających z pomocy żywnościowej,
 • wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego,
 • przeprowadzanie wykładów dotyczących podstawowych wiadomości o zasadach zdrowego żywienia (uwzględniających wiek i różnorodne schorzenia),
 • udzielanie informacji o możliwych formach wsparcia, poradnictwo w poszukiwaniu pracy,
 • nauka pisania CV i listu motywacyjnego,
 • konsultacje indywidualne, udzielanie wsparcia pedagogiczno – psychologicznego,
 • działania towarzyszące zrealizowane przez OPL to: przeprowadzenie warsztatów edukacji ekonomicznej dotyczących m.in. prowadzenia gospodarstwa domowego z uwzględnieniem finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych.

W działaniach towarzyszących wzięło udział 67 osób